0914 549 611

Bôi trơn chịu nhiệt TS-11

150,000 135,000

TS-11 là chất lỏng trong suốt không màu. Có tính kháng oxi hóa nhiệt và ứng suất trượt cao. Có tính kháng hơi nước và các môi trường acid, kiềm cao đồng thời rất ổn định về mặt hóa  học.