0914 549 611

Chống dính khuôn B-11

145,000 80,000

B-11 là một dạng Silicone lỏng biến tính, màu vàng rơm nhạt, bán trong suốt, có tính nhớt.